There are 9 posts tagged kit kat

 1. Coffee Milk Kit Kat
  / 10-04-27
 2. Raspberry Passion Fruit Kit Kat
  / 10-03-30
 3. Royal Milk Tea Kit Kat
  / 10-02-27
 4. Ginger Ale Kit Kat
  / 10-01-30
 5. Mango Kit Kat
  / 09-01-28
 6. Hazelnut Kit Kat
  / 08-09-16
 7. Banana Kit Kat
  / 08-09-10
 8. Green Tea Kit Kat (Part Deux)
  / 08-07-22
 9. Green Tea Kit Kat
  / 08-06-07